พิกัดอัตราศุลกากร 2022 ที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษ FTA ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า COปิดรับสมัคร

...

พิกัดอัตราศุลกากร 2022 ที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษ FTA ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า CO

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกในจัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพิกัดฉบับล่าสุดนี้ มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี FTA และการเจรจาถิ่นกำเนิดด้วย การศึกษาข้อมูลเรื่อง FTA ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของพิกัดจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภายใต้ฟอร์มต่างๆให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

0/30

Schedule

29/03/2022 13:00 - 29/03/2022 16:00

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

พิกัดอัตราศุลกากร 2022 ที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษ FTA ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า CO