ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE)ปิดรับสมัคร

...

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE)

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

0/30

Schedule

12/02/2022 09:00 - 12/02/2022 12:00

อาจารย์นริศรา เทพานนท์

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE)