การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ) รุ่น 3ปิดรับสมัคร

...

การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ) รุ่น 3

-ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น. - 3 ชม.) -ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.00-14.00 น. - 4 ชม.) -ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น. - 3 ชม.)

Course Fee

สมาชิก 2,889฿

บุคคลทั่วไป 3,852฿

Available Seats

0/30

Schedule

06/07/2023 09:00 - 08/08/2023 16:00

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า/Workshhop

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าขาออก/Workshop

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าควบคุม/Workshop