TEST ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน TESTอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร

...

TEST ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน TEST

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

7/30

Schedule

24/02/2023 09:00 - 24/02/2023 12:00

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย

ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน