การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs)ปิดรับสมัคร

...

การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs)

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs) วิทยากร : กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

Course Fee

สมาชิก 700฿

บุคคลทั่วไป 900฿

Available Seats

0/50

Schedule

28/11/2022 - 28/11/2022